Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Referencje

Nasze referencję udostępniamy klientom na życzenie.

Do grona  klientów Laboratorium Budowlanego LABUD należą renomowane firmy budowalne, producenci prefabrykarów budowlanych, firmy budujące infrastrukturę drogową, producenci betonu oraz producenci kruszyw budowlanych.