Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Ekspertyzy budowlane

Ocena stanu technicznego budynków i budowli – badania niszczące i nieniszczące.

foto03 (foto03.jpg)