Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Badania zapraw

Prowadzimy badania zapraw budowlanych w zakresie:

  • oznaczenia zmian liniowych
  • wytrzymałości na zginanie
  • wytrzymałości na ściskanie
  • oznaczenia gęstości objętościowej świeżej i stwardniałej zaprawy
  • oznaczenia konsystencji świeżej zaprawy
  • określenia zawartości powietrza w zaprawie