Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Badania typu

Badany asortyment :

 • Kręgi betonowe i żelbetowe, pokrywy studzienne , zwężki, pierścienie odciążające
 • Rury betonowe, przepusty
 • Elementy murowe – bloczki, pustaki betonowe, pustaki ceramiczne
 • Pustaki stropowe
 • Belki stropu gęstożebrowego
 • Płyty brukowe pełne i ażurowe
 • Kostka brukowa
 • Krawężniki i obrzeża betonowe
 • Korytka ściekowe
 • Elementy ogrodzeń, słupki, deski betonowe, pustaki, daszki
 • Płyty drogowe, płyty YOMB
 • Dachówka ceramiczna i betonowa
 • Elementy ścienne konstrukcyjne, okładziny ścian
 • Elementy małej architektury ulic i ogrodów
 • Beton i zaprawy budowlane
 • Kruszywa do betonu
 • Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • Kruszywa na podsypkę kolejową
 • Kruszywa do zaprawy
 • Kruszywa lekkie
 • Grunty budowlane

kręgi betonowe (foto06.jpg)