Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Badania popiołów lotnych

  • Oznaczenie wskaźnika aktywności pucolanowej
  • Badanie miałkości
  • Badanie stałości objętości
  • Oznaczenie strat prażenia