Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Badania kruszyw

 • Pobranie próbki kruszywa
 • Oznaczenie składu ziarnowego
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • Oznaczenie kształtu ziaren
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • Oznaczenie mrozoodporności
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości
 • Badanie wytrzymałości na miażdżenie
 • Badanie wskaźnika piaskowego
 • Odporność na rozdrabnianie
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na zamrażanie i rozmrażanie
 • Badanie stałości objętości
 • Badanie zawartości związków siarki

foto04 (foto04.jpg)