Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Badania gruntów

 • Badanie wilgotności optymalnej
 • Analiza granulometryczna
 • Oznaczenie składu ziarnowego
 • Zawartość ziarn < 0,075 mm
 • Zawartość nadziarna
 • Zawartość ziaren nieforemnych
 • Zawartość zanieczyszczeń organicznych
 • Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym Proktorze
 • Ścieralność w bębnie Los Angeles
 • Ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów
 • Nasiąkliwość
 • Mrozoodporność
 • Zawartość siarki (SO3)
 • Wskaźnik nośności