Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Badania cementu

  • Badanie wytrzymałości na ściskanie
  • Badanie wytrzymałości na zginanie
  • Oznaczenie czasów wiązania
  • Badanie konsystencji normowej
  • Badanie stałości objętości