Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Badania betonu

  • Pobranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwości, mrozoodporności itd.
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej
  • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
  • Oznaczenie wodoszczelności betonu
  • Oznaczenie nasiąkliwości betonu
  • Oznaczenie mrozoodporności betonu
  • Oznaczenie gęstości objętościowej betonu
  • Badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą

foto05 (foto05.jpg)