Centrum Usług
Badawczo - Projektowych
Budownictwa LABUD
Jan Mroczko

43-392 Międzyrzecze Górne 426

Tel.: 033 815 57 61
Gsm: 0606 732 669

Email: biuro@mroczko-labud.com.pl

Firma

Laboratorium Budowlane LABUD jest samodzielną, niezależną jednostką organizacyjną. Jako laboratorium betonu istniejemy od 1989r. i świadczymy usługi Przedsiębiorstwom Budowlanym, Wytwórniom Betonu oraz Zakładom Prefabrykacji, wykonując badania cech fizycznych mieszanki betonowej, betonu, kruszyw i innych materiałów budowlanych. Nasza oferta skierowana jest do Klientów Indywidualnych jak i dużych przedsiębiorstw. Pracujemy w oparciu o aktualne przepisy normowe oraz bogatą wiedzę techniczną.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, projektujemy skład mieszanek betonowych i zapraw dla budownictwa mieszkaniowego, ogólnego, drogowego i mostowego.

Prowadzimy stały nadzór laboratoryjny produkcji betonu, elementów prefabrykowanych oraz eksploatacji kruszyw mineralnych.

 

Jako laboratorium drogowe współpracujemy również z firmami realizującymi duże kontrakty drogowe i mostowe.

foto01 (foto01.jpg)